Grow bot 

Získávání nových leadů, vymáhání pohledávek

nábor nových zaměstnanců a průzkum. pomocí našeho grow bota můžeme získávat ve velkém množství nové leada pro váš byznys. Zde je největší úspěšnost v b2c sektorech.

Příklady použití

Leady

pomocí našeho grow bota můžeme získávat ve velkém množství nové leada pro váš byznys. Zde je největší úspěšnost v b2c sektorech. 

Pohledávky

pomáháme vymáhat pohledávky s vysokou úspěšností a tím šetříme nebo zvyšujeme v obrovském množství peníze

Nábor

našeho grow bota využívají Hr agentury a HR oddělení po celé evropě.

Komunikuje přirozeným hlasem.

Pracuje s daty z vašich systémů
a posílá vám získané informace.

Je dostupný 24/7 a nikdy se
neunaví. Požadavky řeší ihned.

Grow – bot

Tisíce odbavených kandidátů během 1 hodiny

Grow bot dokáže oslovit během jedné hodiny tisíce možných kandidátů na pracovní pozici nebo udělat průzkum trhu a rovnou lidem nabízet pracovní pozice. Úspěšnost grow bota je ve vyších desítkách procent.

AI služby, které vám vydělají peníze

Máte uživatelskou databázi, kterou potřebujte oslovit, ale standardní způsoby jako je e-mail nebo SMS nefungují? Od toho jsme tady my, pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů jednoduše a efektivně, díky know-how a procesům, které jsme aplikovali u více jak 50+ velkých firem